Frihängande
Våra persienner kan även monteras frihängande. Vill ni dela av rum, eller skärma av, i hemmet eller på kontoret. Så kan den frihängande persiennen monteras i stort sätt var som helst. I tak eller på vägg. Bredden är standard 25mm men kan även fås i bredder 35mm samt 50mm.
Lamellerna är av aluminium. Samtliga komponenter är UV beständiga. Persiennerna kan även fås i olika färger.


Frihängande (SKY)

Takbeslag

Väggbeslag