Säkerhetsfilm för kontor & butik

Kontor
Stora glasytor blir allt vanligare i kontorsmiljöer. Det ger ljus och en skön känsla av rymd. En förstärkning av glasytorna med Glass-Gard ger en säkrare arbetsmiljö. Varken medarbetare, inredning eller känslig utrustning riskerar att skadas av glassplitter. Samtidigt höjs skyddet mot ovälkomna.

Butiker
Ett krossat fönster. Allt av värde är stulet. Glassplitter i hela lokalen. Kostnader och besvär. Tyvärr ett alltför vanligt scenario. Glass-Gard i kombination med larm och andra stöldskydd, minskar risken för att drabbas.

Skolor
Det som börjar som en lek kan i värsta fall sluta med en olycka och skadade elever. Skolor utsätts tyvärr ofta för vandalism och inbrott. Glass-Gard säkerhetsfilm är det kostnadseffektiva skyddet mot splitterskador och en klok komplettering av övriga person- och stöldskydd.

Industrier
Många industrier jobbar med explosiva material eller med maskiner som arbetar under högt tryck. Laminerat säkerhetsglas, med ett lager plastfilm mellan två eller flera glas, har hittills varit det vanligaste skyddet i sådana arbetsmiljöer. Men vid en kraftig explosion kan glassplitter fortfarande flyga från baksidan av ett lamell glas. En komplettering med Glass-Gard löser dessa problem.

Antigraffiti
Klotter, repade glas etc. är ett stort och kostsamt problem. Glass-Gard antigraffiti film är en motståndkraftig, hållbar och optisk klar lösning för dessa problem. Filmen fungerar som ett starkt skydd för den underliggande ytan mot vandalism, klotter, syra och annan åverkan. Filmen kan monteras på alla plana, glatta ytor samt att filmen lätt kan demonteras vid behov.

Ett komplett program
Glass-Gard har ett av marknadens bredaste sortiment. Åtta helt klara och fyra tonade laminat. Från tunna enkellaminat för personskydd till kraftiga flerskiktslaminat för intrångsskydd. Därför är det klokt att före varje beställning träffa en kunnig säljare för en grundlig analys av behov och förutsättningar.

Säkerhetsfilm för hus & hem

Hindra tjuven
Glas är lätt att krossa och ur säkerhetssynpunkt är det fönster som oftast är den
svagaste länken. Därför är fönstren oftast målet när en tjuv vill göra en snabb "smash & grab" kupp eller ta sig in i villan eller lägenheten. Med det osynliga skyddet från Glass-Gard möts tjuven av en oväntad överraskning. Glaset går sönder - men det splittras inte och det hålls kvar i karmen. Ett fönster förstärkt med Glass-Gard gör att inbrottsförsöket tar betydligt längre tid än tjuven planerat och i de allra flesta fall stoppar Glass-Gard tjuven helt.

Skydd mot blekning
Glass-Gard innehåller ett unikt UV filter. Det innebär att dina möbler, tavlor, gardiner och mattor inte bleks lika snabbt av solen.

Inga splitterskador
Människor som av misstag stöter sönder en glasruta kan skadas allvarligt av splitter som tränger in i kroppen. Glassplitter kan också förstöra värdefulla saker och dyrbar utrustning. Ett fönster förstärkt med Glass-Gard spricker - men inte i en kaskad av vasst och farligt splitter. Glass-Gard är ett pålitligt skydd mot glasskador vid barns lekar, oväder, naturkatastrofer, upplopp och terrordåd. Glass-Gard minimerar risken för skador och kostnader orsakade av kringflygande glas.

Ett kom plett program
Glass-Gard har ett av marknadens bredaste sortiment. Åtta helt klara och fyra tonade laminat. Från tunna enkellaminat för personskydd till kraftiga flerskiktslaminat för intrångsskydd. Därför är det klokt att före varje beställning träffa en kunnig säljare för en grundlig analys av behov och förutsättningar.

Förankringssystem - Limfog DC 995

En glasruta förstärkt med säkerhetsfilm kan vid upprepad åverkan krypa ur fönsterbågen och på så sett inte ge den fördröjande effekt som man vill få av ett förstärkt glas. Men nu har det kommit en ny produkt för att förankra säkerhetsfilmen i fönsterbågen - Limfog Dow Corning 995 är ett enkomponents silikonbaserat strukturlim som härdar till ett mycket starkt elastiskt gummi. Limfog DC995 är speciellt framtagen för att ha en extremt bra vidhäftningsförmåga på dom vanligaste förekommande byggmaterial så som glas, plast, aluminium, granit och lackade ytor och samtidigt en elastici tet som gör att den tar upp stötar och slag på bästa sätt. Med Limfog DC995 får man ett väldigt bra resultat med att få rutorna att vara kvar i bågen vid upprepad åverkan. Fogen måste läggas (tjockt), ca. 8-10 mm in på glaset och upp på bågen/karmen för att uppnå det bästa resultat.

Man bör inte montera DC995:

• Där materialet avger oljor eller plaster - material som impregnerat trä, oljebaserade lister, vulkaniserade gummilister eller tejper.

• I helt torra slutna utrymmen (fogen behöver normal luftfuktighet för att kunna härda)

• Där yt-temperaturen överstiger 60oC.

• Där övermålning av fogen fodras, då färgen förmodligen kommer att spricka och flagna.

• Där ytan kan komma i kontakt med matvaror.